טיפול משפחתי


 מהו הטיפול המשפחתי?

טיפול משפחתי נועד לסייע לבני המשפחה כמכלול ליצור שינוי והתפתחות ביחסים בין בני המשפחה. ההנחה הרווחת היא שמעורבות כלל חברי המשפחה בהתמודדות עם קשיים הנה המועילה ביותר, גם אם עיקר הבעייה מיוחסת רק לאחד מחברי המשפחה.

בטיפול המשפחתי לוקחים חלק פעיל כל בני המשפחה ובאמצעות ההכוונה של המטפל, נחשפות מערכות היחסים הפנימיות בתוך המשפחה והתפקיד של כל אחד מחברי המשפחה במערך המשפחתי. הניסיון והמקצועיות של המטפל מאפשרים לו גישה אובייקטיבית ומפוקחת בנוגע להתנהלות המשפחתית, ובכך הוא מסייע לבני המשפחה בכלים להתמודדות אדפטיבית עם הקשיים שהם מציגים. הטיפול המשפחתי והזוגי משלב בין המערכת המשפחתית לבין  תהליכים  שקשורים למערכות חברתיות נוספות.  באופן זה מאפשרת התאמה יעילה של התהליכים  הטיפוליים לצרכים של המטופלים. המטפל המשפחתי מתמקד,הן בהבנת עולמו של המטופל בהקשר המשפחתי, והן בהבנת דפוס המערכות הרגשיות של המשפחה באמצעות התקשורת בין בני המשפחה וההתנהלות של בני המשפחה בראייה רחבה יותר. הטיפול המשפחתי נערך על ידי מטפל שהוכשר לכך במוסד אקדמי במסגרת לימודי טיפול משפחתי

 

 

אבחון דידקטי , אבחון פסיכודידקטי , הדרכת הורים